articles

مترجمین

دانش آموختگان زبانهای خارجی و افرادی که توانایی ترجمه دارند می توانند بطور حضوری و غیرحضوری با ما همکاری نمایند. در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم درخواست همکاری اقدام فرمایید و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل gostarelm@gmail.com ارسال نمایید.
و یا از طریق ارسال پیامک به شماره 09914266151 منتظر تماس همکاران ما باشید.